2012. december 23., vasárnap

Boldog, gondtalan, örömökben gazdag Karácsonyi ünnepeket kívánok!A világnak azt kívánom:
legyen szívében karácsony!
Közeleg, ideér holnap,
szavaim már harangoznak.
 

(Falu Tamás)

Wass Albert: Az én titok-karácsonyomWass Albert: Az én titok-karácsonyom 

 /részlet/
 

"Megtanultam tisztelni az ünnepeket.
Az ünnep Isten ajándéka, más, mint a többi nap,
s arra való, hogy hétköznapi mivoltunkból kivetkőződve tiszteljük önmagunkban az embert. Sajnálom azokat, akik nem tudnak ünnepelni. 
Az ünnep önmagunk fölemelése.
Tiszta ünnepi ruhában és tiszta ünnepi gondolatokkal lehet csak ünnepelni, felülemelkedve a hétköznapokon s apró küzdelmeinken..."

Móra László: Karácsony édes ünnepén


Móra László: Karácsony édes ünnepén
 
 
Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.

Legyen ma templom minden ember szíve,
S legyen a templom tiszta, szent fehér.
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetsző legyen a kenyér.

Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!

Akinek könnyet osztogat az Élet
És kín a napja, kín az éjjele,
Karácsony édes ünnepén
Ne fuss előle! Óh beszélj vele!

Testét takard be s enyhítsd sok sebét!
Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled.
Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, őt ha öleled.

Az emberszívek örökélő őre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!

Mentovics Éva: Az ünnep csendje


Mentovics Éva: Az ünnep csendje
 
Csend ült rétre, völgyre, bércre,
hó-illatú esti csend.
Ág se moccan, lomb se rezzen,
lám, a szél is elpihent.

Nem fúj testes hóbuckákat,
nem ráz kopár gallyakat,
elcsitult egy fenyőágon,
szótlan, szinte hallgatag.

Harang szól az esti csendben,
gyertya fénylik, s halld: amott
apró csengők csilingelnek
karácsonyi dallamot.

Pilinkélő hó szikrázik,
völgyön, bércen hűs lepel…
csillag gyúl a messzi égen,
lám, a menny is ünnepel!

Örömódát dúdol ajkunk,
a szeretet szép dalát…
csillámfényű varázs lengi
át az egész éjszakát.
 
 

Heltai Jenő: Karácsony


Heltai Jenő: Karácsony

A szeretet nagy ünnepén,
Amikor minden csupa fény,
Amikor minden csupa pompa
És csillogó a karácsonyfa,
Mikor az angyal szárnya lebben
És békesség van szívekben,
Nagynak, kicsinynek gyönyörül,
Amikor gazdag és szegény örül,

A szeretet nagy ünnepén,
Mikor kiújul a remény,
Amikor testvér minden ember
És egy a másnak könnyes szemmel
Bocsátja meg sok vétkeit,
A dús a kolduson segít,
Mikor fehéren száll a béke árnya
Minden kunyhóra, minden palotára,

A szeretet nagy ünnepén,
Amikor annyi költemény
Hirdeti ékes mondatokban,
Hogy végre ismét karácsony van,
Mikor övéihez rohan
Mindenki meghatottan, boldogan,
Mikor mindenki egyetért,
Mindenki egyért, egy mindenkiért.

Kovács Gabriella: Karácsonyi csend...Kovács Gabriella:
Karácsonyi csend...
 
Szenteste közeledtével a rohanás
véget ér, s talán elmélyülünk az évnek
e szép ünnepén. Jutott sok nehézség az
idén is, volt sok hajsza, kell a megpihenés
ha eljön a szeretet napja...

Bár nem csak e pár napon kéne, hogy
egymást szeressük, egymásra figyelve
a megoldást keressük...hisz olykor nehéz
az életünk minden perce, ha tagadjuk is,
vágyjuk a megoldást, reménykedve...

Itt van hát karácsony, újra elérkezett,
ismét elrohant egy esztendő...kinek nehezen,
kinek könnyebben hozta el ezt az ünnepet!
De a díszes fenyőfánál "közösek" a percek,
Szeretet és béke, őrizze e csendet...

Füle Lajos: Karácsony


Füle Lajos: Karácsony

Mindig szép volt, mindig szép marad,
amíg gyermek lesz az ég alatt.
S mindig lesznek, míg a föld forog,
ünnepváró, pöttöm vándorok.
Én is, ámbár felnõtt a nevem,
ma is várom, ma is szeretem,
s amíg az ember gyermek egy kicsit,
mindig is vár tõle valamit.

Karácsony vagy fenyõünnep?
Nem bánja azt a Mindenható.
Jézus, aki akkor született,
átlépi az évezredeket.
S ajándékát boldogan veszi,
aki hisz és aki nem hiszi.
Hisz õérte és õáltala
csendül fel az ember dallama.

Mindegy: vallja vagy tagadja-e?
Mindaz, aki él, Õbenne él.
Karácsonykor szíve, ha derül,
öntudatlan Õneki örül.
S Õvele, ki Megváltó, csodás,
jászolbölcsõs, töviskoronás.

Ady Endre: Karácsonyi regeAdy Endre:
Karácsonyi rege

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
 
 

Pálfalvi Nándor: Karácsony


Pálfalvi Nándor: Karácsony
 
Karácsony ünnepén
az a kívánságom.
Legyen boldog mindenki
ezen a világon.
Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,
mint amilyen bent lakik
az emberek szívébe.


Tóthárpád Ferenc: Ó, Jézuska


Tóthárpád Ferenc: Ó, JézuskaÓ, Jézuska, Jézuska!
Karácsonyod mit hoz ma?

Fenyőillat-éjjelen
szereteted meglelem.
Kis szívemben ott találom,
mint a kincset, jól bezárom.
Ó, de hiszen gazdag vagyok,
s akkor lesz több, hogyha adok!

Ó, Jézuska, köszönöm
földi s égi örömöm!